W ramach 30. rocznicy istnienia szkoły Helen Doron English przygotowano międzynarodową kampanię „Hello My World!“. Akcja integruje dzieci pochodzące z 34 krajów, które dzięki znajomości angielskiego tworzą wspólny projekt, mający na celu ratowanie ginących gatunków zwierząt.

 


 

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!