A oto zrealizowane przez nas nowe dzieło klipowe zespołu NIWEA. Grupę Niwea tworzą: Wojciech Bąkowski- autor tekstów i muzyki oraz Dawid Szczęsny – autor muzyki, producent. Obaj dali się już wielokrotnie poznać jako artyści świadomi swojej artystycznej twórczości, mający własny rozpoznawalny styl.

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!